Πανελλήνια Ιατρική Συνάντηση: Σύγχρονες Θεραπευτικές & Επεμβατικές μέθοδοι. Προσεγγίσεις και Προοπτικές
21-23 Σεπτεμβρίου 2018
Divani Caravel Hotel
Αθήνα

Video Gallery-2018

Γεώργιος Παπαγιαννόπουλος
Χειρουργός ορθοπαιδικός Κεντρικής Κλινικής Αθηνών

Ευάγγελος Κεραμίδας, MD, EBOPRAS
Διευθυντής Πλαστικής Χειρουργικής Κεντρικής Κλινικής Αθηνών