Πανελλήνια Ιατρική Συνάντηση: Σύγχρονες Θεραπευτικές & Επεμβατικές μέθοδοι. Προσεγγίσεις και Προοπτικές
21-23 Σεπτεμβρίου 2018
Divani Caravel Hotel
Αθήνα

Τόπος Συνεδρίου

Divani Caravel

Divani Caravel Αθήνα

Βασιλέως Αλεξάνδρου 2
16121 Αθήνα – Ελλάδα
Τηλ. +30 210 7207000
Φαξ. +30 210 7236683