Πανελλήνια Ιατρική Συνάντηση: Σύγχρονες Θεραπευτικές & Επεμβατικές μέθοδοι. Προσεγγίσεις και Προοπτικές
21-23 Σεπτεμβρίου 2018
Divani Caravel Hotel
Αθήνα

Γενικές Πληροφορίες-2017

Ημερομηνίες
22 – 24 Σεπτεμβρίου 2017
Τόπος Διεξαγωγής Συνεδρίου
Αθήνα – Divani Caravel
Γλώσσα Συνεδρίου
Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι τα Ελληνικά – Αγγλικά.
Ιστοσελίδα Συνεδρίου
Πληροφορίες σχετικές με το Συνέδριο, αναρτώνται συνεχώς στην ιστοσελίδα www.cca2017.gr
Εγγραφή στο Συνέδριο
Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι ελεύθερη και περιλαμβάνει:
• Δωρεάν παρακολούθηση-εγγραφή
• Τσάντα με το Συνεδριακό Υλικό
• Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
• Προσφορά καφέ κατά τα διαλλείματα
• Συμμετοχή στις Κοινωνικές Εκδηλώσεις
• Μοριοδοτημένο Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στη γραμματεία το Δελτίο Συμμετοχής. Το Δελτίο Συμμετοχής είναι διαθέσιμο στο site του Συνεδρίου. Επίσης εγγραφές θα γίνονται και καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου από τη γραμματεία.
Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
Στο συνέδριο χορηγήθηκαν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (21 CME-CPD Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS. Ο αριθμός μορίων που θα δικαιούται κάθε σύνεδρος συναρτάται απολύτως με τον ακριβή αριθμό ωρών παρακολούθησης των εργασιών του συνεδρίου. Είναι επίσης απαραίτητη η συμπλήρωση και παράδοση στη Γραμματεία του συνεδρίου του ερωτηματολογίου αξιολόγησης που θα βρίσκεται στη συνεδριακή τσάντα. Τα σχετικά πιστοποιητικά θα δοθούν στους ενδιαφερόμενους μετά τη λήξη του συνεδρίου. Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS, τα μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο σε ιατρούς.
Έκθεση
Στο χώρο του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών και μη προϊόντων, ανοιχτή σε όλους τους συμμετέχοντες.
Επιπλέον Σημειώσεις
Επισημαίνεται πως σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ, για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης απαιτείται η παρακολούθηση τουλάχιστον του 60% του συνολικού χρόνου του προγράμματος. Η καταγραφή του χρόνου παρακολούθησης θα γίνεται με σύστημα barcode scanner. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού είναι επίσης απαραίτητη η συμπλήρωση και παράδοση στην Γραμματεία του ερωτηματολογίου αξιολόγησης που θα βρίσκεται στην τσάντα του Συνεδρίου.
Διαμονή
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, η διαμονή των συνέδρων έχει προσδιοριστεί στο ξενοδοχείο Divani Caravel.
Το πακέτο διαμονής για κάθε Σύνεδρο περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες:
• Διαμονή για δύο (2) διανυκτερεύσεις
• Πρωινό buffet καθημερινά
• Επικοινωνία εκπροσώπων της The Mastermind Group με τους συμμετέχοντες για εξασφάλιση της διαμονής τους.

Οργάνωση – Γραμματεία Συνεδρίου

Μαραθωνομάχων 26, Μαρούσι
T.K. 151 24
Τηλ.: +30 210 6827405, 210 6839690-1
Fax: +30 210 6827409
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@tmg.gr
URL: www.tmg.gr

Υπεύθυνη Συνεδρίου
Έλια Στασινού, estasinou@tmg.gr
Υπεύθυνη Tουριστικού Τμήματος Συνεδρίου
Γεωργία Σαμωνά, gsamona@tmg.gr