Πανελλήνια Ιατρική Συνάντηση: Σύγχρονες Θεραπευτικές & Επεμβατικές μέθοδοι. Προσεγγίσεις και Προοπτικές
21-23 Σεπτεμβρίου 2018
Divani Caravel Hotel
Αθήνα

Επιτροπές-2017

    Οργανωτική Επιτροπή

Αλφαράς Παναγιώτης
Αχτύπης Διονύσιος
Βαμβακίδης Κυριάκος
Κανελλακοπούλου Κυριακή
Καραγιάννης Απόστολος
Κεραμίδας Ευάγγελος
Κορδαλής Γεώργιος
Μανδρέκας Δημήτριος
Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος
Νιάκας Ευάγγελος
Νικολόπουλος Δημήτριος
Παπαγιαννόπουλος Γεώργιος
Παπαγιαννοπούλου Θεοδώρα (Υπεύθυνη Τμήματος Ποιότητας Κεντρικής Κλινικής Αθηνών)
Πιοτόπουλος Ανέστης
Προκοπάκης Δημήτριος
Ράτσικας Γεώργιος (Διοικητικός Διευθυντής Κεντρικής Κλινικής Αθηνών)
Σαφός Γεώργιος
Σδούκος Νικόλαος
Τόλης Βασίλειος
Τσακουρίδου Μαρία
Χριστοφορίδης Μιχάλης
Χριστοφορίδης Χρίστος

    Επιστημονική Επιτροπή

Βαμβακίδης Κυριάκος του Θεοδώρου
Κεραμίδας Ευάγγελος του Γεωργίου
Νιάκας Ευάγγελος του Χριστοφόρου
Νικολόπουλος Δημήτριος του Διονυσίου
Πιοτόπουλος Ανέστης του Ιωάννου